(0)
فروشگاه اینترنتی محصولات اورجینال
▪▪ هلو ▪▪

نتیجه جستجو در بانك اصلی

Code
Title
Desc
Date
Price
Company
Category
Image
Image
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5002920
هلو - کیت طلا فروشی ( طرفه نگار )
این کیت شامل مواردی از قبیل گروه بندی انواع طلا، جواهرات و ... اختصاص عکس وتهیه آلبوم، معرفی مخراجکار و جواهرساز، اتصال به ترازوهای تخصصی، امکان محاسبه اجرت و درصد سودفروش و ...
این کیت شامل مواردی از قبیل گروه بندی انواع طلا، جواهرات و ... اختصاص عکس وتهیه آلبوم، معرفی مخراجکار و جواهرساز، اتصال به ترازوهای تخصصی، امکان محاسبه اجرت و درصد سودفروش و ...
1395/01/01
3/20/2016 12:00:00 AM
1000000
طرفه نگار
حسابداری واتوماسیون اداری
/images/products/5002920-1.jpg
         
5002920-1.jpg
<a title='افزودن به سبدسفارش' style='text-decoration: none; cursor: pointer;' onclick='return Add2Basket(5002920,&quot;M&quot;);'><img alt='' src='images/shoppingbasket_add.png' border='0' /></a>
5002921
هلو - کیت آرایشگاه ( طرفه نگار )
این کیت شامل مواردی از قبیل تعریف پرسنل آرایشگاه، تعریف کارهای خدماتی آرایشگاه، اختصاص درصد پورسانت به هریک ازکارهای خدماتی و ...
این کیت شامل مواردی از قبیل تعریف پرسنل آرایشگاه، تعریف کارهای خدماتی آرایشگاه، اختصاص درصد پورسانت به هریک ازکارهای خدماتی و ...
1395/01/01
3/20/2016 12:00:00 AM
1000000
طرفه نگار
حسابداری واتوماسیون اداری
/images/products/5002921-1.jpg
         
5002921-1.jpg
<a title='افزودن به سبدسفارش' style='text-decoration: none; cursor: pointer;' onclick='return Add2Basket(5002921,&quot;M&quot;);'><img alt='' src='images/shoppingbasket_add.png' border='0' /></a>
5002109
هلو - کیت املاک ( طرفه نگار )
این کیت شامل مواردی از قبیل ثبت مشخصات کامل ملک و اشخاص، تعریف انواع سیستم های حرارتی، آشپزخانه، سرویس بهداشتی، کفپوش، نما، اجاره و فروش تلفن، اعلام ملک های اجاره رفته سرموعد
این کیت شامل مواردی از قبیل ثبت مشخصات کامل ملک و اشخاص، تعریف انواع سیستم های حرارتی، آشپزخانه، سرویس بهداشتی، کفپوش، نما، اجاره و فروش تلفن، اعلام ملک های اجاره رفته  سرموعد
1395/01/01
3/20/2016 12:00:00 AM
1000000
طرفه نگار
حسابداری واتوماسیون اداری
/images/products/5002109-1.jpg
         
5002109-1.jpg
<a title='افزودن به سبدسفارش' style='text-decoration: none; cursor: pointer;' onclick='return Add2Basket(5002109,&quot;M&quot;);'><img alt='' src='images/shoppingbasket_add.png' border='0' /></a>
5002011
حسابداری هلو فروشگاهی ساده - کد 11 ( طرفه نگار )
این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه پایه کد10 به انضمام امکان تعریف کالادرسه سطح،امکان استفاده از نمونه فیش پرینت، امکان صدور پیش فاکتور،فاکتورامانی،ضایعات، امکان ثبت سفارشاتخرید،امکان ثبت کلیه اموربانکی، ثبت کلیه امور مربوط به چک، ثبت دریافتهاوپرداختها، انوا
این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه پایه کد10 به انضمام امکان تعریف کالادرسه سطح،امکان استفاده از نمونه فیش پرینت، امکان صدور پیش فاکتور،فاکتورامانی،ضایعات، امکان ثبت سفارشاتخرید،امکان ثبت کلیه اموربانکی، ثبت کلیه امور مربوط به چک، ثبت دریافتهاوپرداختها، انوا
1395/01/01
3/20/2016 12:00:00 AM
2170000
طرفه نگار
حسابداری واتوماسیون اداری
/images/products/5002011-1.jpg
         
5002011-1.jpg
<a title='افزودن به سبدسفارش' style='text-decoration: none; cursor: pointer;' onclick='return Add2Basket(5002011,&quot;M&quot;);'><img alt='' src='images/shoppingbasket_add.png' border='0' /></a>
5002012
حسابداری هلو فروشگاهی متوسط - کد 12 ( طرفه نگار )
این نسخه شامل نسخه ساده فروشگاهی به انضمام عملیات چند انباره ، امكان ثبت چك امانی ، عملكرد و كنترل كامل واسطه های فروش ، سطح دسترسی برای كاربران ، امكان ثبت سند حسابداری ( غیر اتوماتیك ) بصورت جزئی ، امكان نمایش معین اشخاص با ریز كالاها و چكها ، امكان است
این نسخه شامل نسخه ساده فروشگاهی به انضمام عملیات چند انباره ، امكان ثبت چك امانی ، عملكرد و كنترل كامل واسطه های فروش ، سطح دسترسی برای كاربران ، امكان ثبت سند حسابداری ( غیر اتوماتیك ) بصورت جزئی ، امكان نمایش معین اشخاص با ریز كالاها و چكها ، امكان است
1395/01/01
3/20/2016 12:00:00 AM
3770000
طرفه نگار
حسابداری واتوماسیون اداری
/images/products/5002012-1.jpg
         
5002012-1.jpg
<a title='افزودن به سبدسفارش' style='text-decoration: none; cursor: pointer;' onclick='return Add2Basket(5002012,&quot;M&quot;);'><img alt='' src='images/shoppingbasket_add.png' border='0' /></a>
5002013
حسابداری هلو فروشگاهی پیشرفته - کد 13 ( طرفه نگار )
این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه متوسط کد12 به انضمام تیپ قیمت، دسته بندی مشتر ها، خروجی با پسوندهای مختلف، پرداخت به و دریافت از، امکان پرینت چکها، امکان محاسبه راس چکها به دو صورت ریالی وزمانی، اطلاعات نموداری جهت ارزیابی سیستم وفروش، گزارشات پیشرفته
این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه متوسط کد12 به انضمام تیپ قیمت، دسته بندی مشتر ها، خروجی با پسوندهای مختلف، پرداخت به و دریافت از، امکان پرینت چکها، امکان محاسبه راس چکها به دو صورت ریالی وزمانی، اطلاعات نموداری جهت ارزیابی سیستم وفروش، گزارشات پیشرفته
1395/01/01
3/20/2016 12:00:00 AM
5470000
طرفه نگار
حسابداری واتوماسیون اداری
/images/products/5002013-1.jpg
         
5002013-1.jpg
<a title='افزودن به سبدسفارش' style='text-decoration: none; cursor: pointer;' onclick='return Add2Basket(5002013,&quot;M&quot;);'><img alt='' src='images/shoppingbasket_add.png' border='0' /></a>
5002021
حسابداری هلو شرکتی ساده - کد 21 ( طرفه نگار )
این نسخه شامل كلیه عملیات انبار ، خرید و فروش ، گردش چك و بانك و عملیات مالی بصورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك با امكانات فوق با قابلیت درج فاكتور رسمی و غیر رسمی، سفارش لیستی ، تغییر اندازه ستونهای فاكتور چاپی
این نسخه شامل كلیه عملیات انبار ، خرید و فروش ، گردش چك و بانك و عملیات مالی بصورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك با امكانات فوق با قابلیت درج فاكتور رسمی و غیر رسمی، سفارش لیستی ، تغییر اندازه ستونهای فاكتور چاپی
1395/01/01
3/20/2016 12:00:00 AM
2970000
طرفه نگار
حسابداری واتوماسیون اداری
/images/products/5002021-1.jpg
         
5002021-1.jpg
<a title='افزودن به سبدسفارش' style='text-decoration: none; cursor: pointer;' onclick='return Add2Basket(5002021,&quot;M&quot;);'><img alt='' src='images/shoppingbasket_add.png' border='0' /></a>
5002022
حسابداری هلو شرکتی متوسط - کد 22 ( طرفه نگار )
این نسخه شامل نسخه ساده شرکتی کد 21 به انضمام عملیات چندانباره، ثبت چکهای امانی، عملکرد و کنترل واسطه ها، سطح دسترسی برای کاربران، امکان نمایش معین اشخاص باریز کالاها و چکها، تبدیل سندهای موقت به دائم و بالعکس، ثبت یک هزینه در فاکتور خرید، مغایرت گیری از
این نسخه شامل نسخه ساده شرکتی کد 21 به انضمام عملیات چندانباره، ثبت چکهای امانی، عملکرد و کنترل واسطه ها، سطح دسترسی برای کاربران، امکان نمایش معین اشخاص باریز کالاها و چکها، تبدیل سندهای موقت به دائم و بالعکس، ثبت یک هزینه در فاکتور خرید، مغایرت گیری از
1395/01/01
3/20/2016 12:00:00 AM
4770000
طرفه نگار
حسابداری واتوماسیون اداری
/images/products/5002022-1.jpg
         
5002022-1.jpg
<a title='افزودن به سبدسفارش' style='text-decoration: none; cursor: pointer;' onclick='return Add2Basket(5002022,&quot;M&quot;);'><img alt='' src='images/shoppingbasket_add.png' border='0' /></a>
5002023
حسابداری هلو شرکتی پیشرفته - کد 23 ( طرفه نگار )
این نسخه شامل نسخه متوسط شركتی کد 22 به انضمام ، امكان نمایش سود هر كالا ، هر فاكتور و هر طرف حساب بطور مجزا ، تیپ قیمت ، دسته بندی مشتریان ، خروجی با پسوندهای مختلف ، پرداخت به و دریافت از ، اطلاعات نموداری جهت ارزیابی سیستم و فروش ، گزارشات پیشرفته، امک
این نسخه شامل نسخه متوسط شركتی کد 22 به انضمام ، امكان نمایش سود هر كالا ، هر فاكتور و هر طرف حساب بطور مجزا ، تیپ قیمت ، دسته بندی مشتریان ، خروجی با پسوندهای مختلف ، پرداخت به و دریافت از ، اطلاعات نموداری جهت ارزیابی سیستم و فروش ، گزارشات پیشرفته، امک
1395/01/01
3/20/2016 12:00:00 AM
6070000
طرفه نگار
حسابداری واتوماسیون اداری
/images/products/5002023-1.jpg
         
5002023-1.jpg
<a title='افزودن به سبدسفارش' style='text-decoration: none; cursor: pointer;' onclick='return Add2Basket(5002023,&quot;M&quot;);'><img alt='' src='images/shoppingbasket_add.png' border='0' /></a>
5002024
حسابداری هلو شرکتی ویژه - کد 24 ( طرفه نگار )
روش حسابداری این نسخه بصورت دائمی بوده و شامل كلیه امكانات هلو شركتی پیشرفته کد23 بجز امكان نمایش سود هر كالا ، هر فاكتور ، هر طرف حساب می باشد
روش حسابداری این نسخه بصورت دائمی بوده و شامل كلیه امكانات هلو شركتی پیشرفته کد23 بجز امكان نمایش سود هر كالا ، هر فاكتور ، هر طرف حساب می باشد
1395/01/01
3/20/2016 12:00:00 AM
6670000
طرفه نگار
حسابداری واتوماسیون اداری
/images/products/5002024-1.jpg
         
5002024-1.jpg
<a title='افزودن به سبدسفارش' style='text-decoration: none; cursor: pointer;' onclick='return Add2Basket(5002024,&quot;M&quot;);'><img alt='' src='images/shoppingbasket_add.png' border='0' /></a>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Records per page:
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Records: 1 - 10 of 46 - Pages: 


هیچ نرم افزاری در بانك نرم افزار پیدا نشد